Amyer Praot
meer dan 40 jaar voor, over en door Amby


Amyer Praot 

Vanaf deze uitgave is de website van de Amyer Praot aangepast.
niet alleen de reguliere uitgave vinden jullie hier terug, maar soms ook al artikelen over onderwerpen die in de volgende uitgave pas gaan verschijnen, maar op dit moment zo actueel en ook NIEUWS bevatten, dat we vinden dat U het al eerder moet weten. 

NIEUWS
de organisatie van de Garage Sale Amby heeft elk jaar een instantie waaraan het geld, dat ze over hebben, gedoneerd wordt.
Dit jaar is dat de Stichting Amyer Praot.

Dames heel hartelijk dank voor deze bijzondere geste!
Stichting Amyer Praot is jullie veel dank verschuldigd.


De laatste uitgave

van de laatste uitgave vindt U hier altijd de link

AmyerPraot2023nr14.pdf

wat komt er aan..........

planning 2024